Przetargi.pl
Zakup używanego samochodu pożarniczego typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebnicach.

Gmina Chocianów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-140 Chocianów, Ratuszowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 185 138, , fax. 768 185 061
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chocianów
  Ratuszowa 10
  59-140 Chocianów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 185 138, , fax. 768 185 061
  REGON: 52859200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://chocianow.bip.pbox.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup używanego samochodu pożarniczego typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebnicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Używany lekki samochód pożarniczy 4x2 o nieprzekraczającej masie DMC 3500 k, Samochód używany- rok produkcji nie starszy niż 2009 rok, zarejestrowany w Polsce, Samochód z podwójną kabiną na ramie, kabina jednoczęściowa stalowa, Przystosowany do przewozu 5 osób, Średnica zawracania (zewnętrzna obrysowa – po zabudowie) – 13,6 m, Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, Ładowność 850 kg, Silnik 2,0 TDCi 130KM lub 170KM z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający, aktualnie obowiązujące normy, Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + wsteczny, Moment obrotowy 385 Nm/ 405 Nm, Napęd na oś tylną, tylne koła bliźniacze. Szczegółowy opis zamówienia wraz z opisem technicznym znajduje się w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach