Przetargi.pl
Zakup testów kasetkowych antygenowych "STANDARD Q COVID-19 Ag Test" w ilości 160 opakowań (tj. 1 o;. = 25 szt.)

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-520 Łódź, Okólna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6177351, 6590412 , fax. 426 590 412
 • Data zamieszczenia: 2021-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
  Okólna 181
  91-520 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6177351, 6590412, fax. 426 590 412
  REGON: 47321127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpluc.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup testów kasetkowych antygenowych "STANDARD Q COVID-19 Ag Test" w ilości 160 opakowań (tj. 1 o;. = 25 szt.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest zakup testów kasetkowych antygenowych "STANDARD Q COVID-19 Ag Test" w ilości 160 opakowań (tj. 1 op. = 25 szt.) w asortymencie dopuszczonym do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja dostaw obywać się będzie sukcesywnie, na podstawie zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika apteki Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji danych lub drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach