Przetargi.pl
ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ(COVID)

Środowiskowy Dom Samopomocy ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Katedralna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 832 03 95 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Środowiskowy Dom Samopomocy
  Katedralna 5
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 832 03 95, fax. -
  REGON: 368967062

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ(COVID)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ: MASECZKI, FARTUCHY OCHRONNE, CZEPKI, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYNY DEZYNFEKCYJNE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach