Przetargi.pl
Rękawiczki ochronne jednorazowe

Przedszkole Samorządowe Nr 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 832 47 62 , fax. 15 832 47 62
 • Data zamieszczenia: 2021-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe Nr 7
  ul. Armii Krajowej 5
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 832 47 62, fax. 15 832 47 62
  REGON: 29243115600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rękawiczki ochronne jednorazowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawiczki ochronne jednorazowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach