Przetargi.pl
„Zakup środków ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego” Oś Priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 05.04.02. Zdrowie na rynku pracy”.

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 422 347 , fax. 598 422 347
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych
  ul. Bałtycka 29
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 422 347, fax. 598 422 347
  REGON: 29583400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.medyk.slupsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup środków ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego” Oś Priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 05.04.02. Zdrowie na rynku pracy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środki ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19: Maska ochronna z filtrem FFP3 - 576 szt. Kombinezony jednorazowe - 20 szt. Fartuchy fizelinowe - 30 szt. Rękawiczki jednorazowe (min.100 sztuk w op., rozmiar: od S do L)-67 op. Płyny dezynfekcyjne do rąk (5 litrowe) 12 szt. Płyny dezynfekcyjne do powierzchni i sprzętu (5 litrowe)-18 szt. Ręczniki jednorazowe w rolce (2 szt. w op.)-72 op. Płyn do fumigacji (zamgławiania) op. 5 litowe-2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach