Przetargi.pl
Dostawa 2 sztuk dozowników do płynu dezynfekującego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 14 02 , fax. +48 58 347 18 02
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 14 02, fax. +48 58 347 18 02
  REGON: 00000162000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 sztuk dozowników do płynu dezynfekującego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk dozowników metalowych do płynu dezynfekującego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831700-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną