Przetargi.pl
ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PROCOWNIKÓW DPS W WIELKIEJ NIESZAWCE

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Cierpice, Wielka Nieszawka, ul. Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 678 72 80 , fax. 56 678 72 80
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
  Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 18
  87-165 Cierpice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 678 72 80, fax. 56 678 72 80
  REGON: 87048461300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiattorunski.pl/6943,dom-pomocy-spolecznej-w-wielkiej-nieszawce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PROCOWNIKÓW DPS W WIELKIEJ NIESZAWCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OCHRANIACZE NA BUTY EN 14126 PRZECIW COVID-19 ILOŚĆ - 324 OCHRANIACZE NA BUTY EN 14126 PRZECIW COVID-19 ILOŚĆ - 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach