Przetargi.pl
ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z COVID:maseczki medyczne dla ochrony indywidualnej pracowników PB i studentów.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2021-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z COVID:maseczki medyczne dla ochrony indywidualnej pracowników PB i studentów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maseczki medyczne 40 opak po 50 szt. półmaska filtrująca FFP2 25 opk. po 20 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach