Przetargi.pl
Zakup środków cieniujących dla SPZOZ w Hrubieszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 963 251 , fax. 846 963 251
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
  ul. Piłsudskiego 11
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 963 251, fax. 846 963 251
  REGON: 30837600000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środków cieniujących dla SPZOZ w Hrubieszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup środków cieniujących dla SPZOZ z podziałem na dwa zadania 1. zakup środków cieniujących, zadanie 2 zestaw wkładów kompatybilnych z wstrzykiwaczem Medard Stellant wraz z zestawem materiałów zużywalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach