Przetargi.pl
Dostawa testów antygenowych COVID-19 Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (nosogardziel.

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453 , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.law.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów antygenowych COVID-19 Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (nosogardziel.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 1000 szt. testów antygenowych COVID-19 – testy Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (nosogardziel). Szybki test do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SRAS-CoV-2 w ludzkich próbkach wymazów z nosogardzieli.. Opakowanie zawiera 25 płytek testowych, bufor, 25 próbek ekstrakcyjnych, 25 zakrętek do próbówek ekstrakcyjnych, 1 dodatnia wymazówka kontrolna, 1 ujemna wymazówka kontrolna, 25 sterylnych wymazówek do nosogardzieli do pobierania próbek, 1 statyw na próbówki, szybki podręcznik, instrukcja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach