Przetargi.pl
„Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23400 Biłgoraj, ul. gen. Dąbrowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 880 010 , fax. 846 880 011
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
  ul. gen. Dąbrowskiego 10
  23400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 880 010, fax. 846 880 011
  REGON: 95037157700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest: udzielenie zamówienia publicznego na „zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju” w następujących ilościach i z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: Agregat prądotwórczy (przewożony na przyczepie) o mocy min. 40 kVA – 1 kpl, CZĘŚĆ II: Pojazd typu Quad z wyposażeniem i przyczepą transportową – 1 kpl, CZĘŚĆ III: Działko wodno-pianowe przenośne – 1 kpl,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach