Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz urządzeń drukujących na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2021-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz urządzeń drukujących na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz urządzeń drukujących na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: 1.5. Część nr 5, pn.: Zakup wraz z montażem projektorów multimedialnych dla Instytutu Psychologii. 1.7. Część nr 7, pn.: Zakup serwerów typu rack dla Instytutu Informatyki. 1.14. Część nr 14, pn.: Zakup komputera przenośnego (laptopa) dla Instytutu Informatyki. 1.16. Część nr 16, pn.: Zakup drukarki 3d do samodzielnego montażu wraz z zestawem filamentów dla Instytutu Fizyki. 1.17. Część nr 17, pn.: Zakup drukarki laserowej dla Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.1.21. Część nr 21, pn.: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. 1.24. Część nr 24, pn.: Zakup drukarek paragonowych dla Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. 1.25. Część nr 25, pn.: Zakup drukarek dla Instytutu Informatyki. 1.32. Część nr 32, pn.: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 2.5. W odniesieniu do części nr 5 stanowi załącznik nr 1E do SIWZ, 2.7. W odniesieniu do części nr 7 stanowi załącznik nr 1G do SIWZ, 2.14. W odniesieniu do części nr 14 stanowi załącznik nr 1N do SIWZ, 2.16. W odniesieniu do części nr 16 stanowi załącznik nr 1P do SIWZ, 2.17. W odniesieniu do części nr 17 stanowi załącznik nr 1R do SIWZ. 2.21. W odniesieniu do części nr 21 stanowi załącznik nr 1W do SIWZ, 2.24. W odniesieniu do części nr 24 stanowi załącznik nr 1AA do SIWZ, 2.25. W odniesieniu do części nr 25 stanowi załącznik nr 1AB do SIWZ, 2.32. W odniesieniu do części nr 32 stanowi załącznik nr 1AI do SIWZ. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - odpowiednio do części 4.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dwudziestu [ 21 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4.1 SIWZ jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięć [ 5 ] dni roboczych. 5 Gwarancja na przedmiot zamówienia - odpowiednio do części 5.1 Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestocztero- [ 24 ] miesięcznej gwarancji.5.2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 5.1 jest okresem minimalnym jaki może zaproponować Wykonawca. Wykonawca w Formularzu ofertowym, tj.: w załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej Formularzem ofertowym, może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach