Przetargi.pl
Świadczenie usługi prowadzenia zajęć plastycznych oraz z robotyki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Wałowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774049400
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
  Wałowa 5
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774049400
  REGON: 36567898900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzoj-strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi prowadzenia zajęć plastycznych oraz z robotyki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi; (zadanie 1) - w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych dla około 1050 dzieci oraz (zadanie 2)- warsztatów z zakresu robotyki dla około 500 dzieci w wielu 5 i 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach