Przetargi.pl
Zakup sprzętu jednorazowego użytku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU ogłasza przetarg

 • Adres: 26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483451589
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
  ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
  26-601 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483451589
  REGON: 67095880400020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-radom/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu jednorazowego użytku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu jednorazowego użytku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach