Przetargi.pl
Opracowanie projektu zawierającego zamienną dokumentację wykonawczą Ekspozycji Stałej MHP w zakresie wnęki północnej i dostosowania gabloty ze względu na pozyskane obiekty

Muzeum Historii Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 33/35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 211 90 01 , fax. 22 211 90 33
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Polski
  ul. Mokotowska 33/35
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 211 90 01, fax. 22 211 90 33
  REGON: 140530761
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu zawierającego zamienną dokumentację wykonawczą Ekspozycji Stałej MHP w zakresie wnęki północnej i dostosowania gabloty ze względu na pozyskane obiekty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i wydanie projektu zawierającego zamienną dokumentację wykonawczą Ekspozycji Stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie („Projekt Zamiennej Dokumentacji Wykonawczej”) w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej Ekspozycji w zakresie wnęki północnej, uwzględniając narrację kapsuły czasu oraz pozyskane obiekty muzealne składające się z cyklu obrazów i tkanin grupy artystycznej Bractwa św. Łukasza oraz w zakresie dostosowania gabloty na pełen mundur w związku z nieoczekiwanie pozyskanym w ostatnim czasie mundurem od wnuczki Generała Stanisława Maczka wraz z aktualnym kosztorysem całości wystawy stałej wynikający z projektu wykonawczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79930000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach