Przetargi.pl
Zakup papieru do urządzeń drukujących, kserograficznych oraz papieru faksowego na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w okresie 27 m-cy (2011, 2012, 2013)

Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 032 2385466 , fax. +48 032 2385467
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny
  ul. Zwycięstwa 21 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. +48 032 2385466, fax. +48 032 2385467
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup papieru do urządzeń drukujących, kserograficznych oraz papieru faksowego na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w okresie 27 m-cy (2011, 2012, 2013)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest dostawa papieru: 1. PAPIER A4 DO DRUKAREK LASEROWYCH kolorowych i monochromatycznych gramatura 80 ? 2 g/m2, grubość 108 ? 3 mic, białość min. 161 CIE (z obu stron), nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,8-5,0 %, gładkość 180 ? 50 cm3/min (z obu stron) - (ryza - 500 arkuszy) 33 109 ryz 2. PAPIER A3 DO DRUKAREK LASEROWYCH kolorowych i monochromatycznych gramatura 80 ? 2 g/m2, grubość 108 ? 3 mic, białość min. 161 CIE (z obu stron), nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,8-5,0 %, gładkość 180 ? 50 cm3/min (z obu stron) - (ryza - 500 arkuszy) 1 065 ryz 3. PAPIER A4 KSERO, DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH gramatura 80 ? 2 g/m2, grubość 103 ? 3 mic, białość min. 146 CIE ( z obu stron), nieprzezroczystość min. 90 % (ryza -500 arkuszy) 20 248 ryz 4. PAPIER A3 KSERO, DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH gramatura 80 ? 2 g/m2, grubość 103 ? 3 mic, białość min. 146 CIE ( z obu stron), nieprzezroczystość min. 90 % (ryza - 500 arkuszy) 748 ryz 5. PAPIER A4 KSERO KOLOR gramatura 80 ? 2 g/m2 (kolory intensywne i pastelowe: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy), w ryzie 1 kolor (ryza - 500 arkuszy) 683 ryz 6. PAPIER A4 KSERO MIX KOLORÓW INTENSYWNYCH gramatura 80 ? 2 g/m2 (kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy), w ryzie kilka kolorów (ryza - 100 arkuszy) 143 ryz 7. PAPIER A4 KSERO MIX KOLORÓW PASTELOWYCH gramatura 80 ? 2 g/m2 (kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy), w ryzie kilka kolorów (ryza 100 arkuszy) 211 ryz 8. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, bez nadruku format: 240x12, ilość składanek: 2000, ilość warstw: 1 ilość opakowań 124 9. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 240x12, ilość składanek: 900, ilość warstw: 2 ilość opakowań 17 10. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 240x12, ilość składanek: 600, ilość warstw: 3 ilość opakowanie 50 11. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 240x6, ilość składanek: 1800, ilość warstw: 2 ilość opakowań 297 12. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, bez nadruku format: 360x12, ilość składanek: 2000, ilość warstw: 1 ilość opakowań 5 13. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, bez nadruku format: 375x12, ilość składanek: 2000, ilość warstw: 1 ilość opakowań 107 14. PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, bezpyłowy, nietoksyczny, kolor bez nadruku, format: 375x12, ilość składanek: 900, ilość warstw: 2 ilość opakowań 19 15. PAPIER W ROLCE, gramatura 80 g/m2, wymiary 175 m x 420 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 20 rolek 16. PAPIER W ROLCE, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 594 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 20 rolek 17. PAPIER W ROLCE, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 610 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 110 rolek 18. PAPIER W ROLCE, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 914 mm, średnica rolki 50 mm rolka - 110 rolek 19. PAPIER W ROLCE, gramatura 80 g/m2, wymiary 175 m x 914 mm, średnica rolki 76 mm rolka - 30 rolek 20. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 30 m x 210 mm, 800 rolek 21. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 30 m x 216 mm, 398 rolek 22. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 15 m x 210 mm, 69 rolek 23. PAPIER FAKS, gramatura 55g/m2, wymiary: 15 m x 216 mm, 35 rolek Papier bedzie dostarczany w miejsce wskazane przez zamawiającego zgodnie z zestawieniem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach