Przetargi.pl
Zakup oleju opałowego wraz z dostwą do placówek na terenie Gminy Otmuchów w 2021 roku

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-385 Otmuchów, Żeromskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774315824 , fax. 774314014
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
  Żeromskiego 1
  48-385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 774315824, fax. 774314014
  REGON: 53159588700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otmuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju opałowego wraz z dostwą do placówek na terenie Gminy Otmuchów w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup oleju opałowego wraz z dostawą w ilości 76 tyś litrów. 2. Olej opałowy należy dostarczyć do: 14 tys. litrów - Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, 12 tys. litrów - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grądach,18 tys. litrów - Zespół Przedszkoli w Otmuchowie, 6 tys. litrów - MGDK Otmuchów ul. Szkolna, 26 tys. litrów - Dom Kultury "Zamek" w Otmuchowie ul. Zamkowa 4. 3. Olej należy dostarczać sukcesywnie do poszczególnych placówek wg. zgłoszenia zamawiającego do trzech dni od daty zgłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach