Przetargi.pl
Zakup oleju opałowego oraz paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w 2021 roku.

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (87) 643 49 20 , fax. (87) 643 54 54
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
  Wojska Polskiego 54
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. (87) 643 49 20, fax. (87) 643 54 54
  REGON: 79067589000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.st.augustow.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju opałowego oraz paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup oleju opałowego oraz paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w 2021 roku. Asortyment i jego charakterystyka oraz ilości objęte niniejszym zamówieniem opisane są w załączonych do specyfikacji "Formularzach cenowych" oraz "Szczegółowym opisie tematu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach