Przetargi.pl
Zakup obudowy serwera kasetowego oraz napędu LTO-8

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400 , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup obudowy serwera kasetowego oraz napędu LTO-8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W związku z nadchodzącą kolejną falą zakażeń wirusem SARS CoV-2 i wysokim prawdopodobieństwem utrzymywania się takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań w celu zapobiegania epidemii. Jednym z takich działań jest zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Posiadana obecnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego infrastruktura informatyczna jest niewystarczająca do sprawnego wykonywania pracy zdalnej, która do tej pory nie była realizowana w tak dużej skali. Zakup obudowy serwerów kasetowych blade oraz napędu taśmowego LTO-8 do backupu danych zapewni redundancję serwerów służących zapewnienia pracy zdalnej pracowników oraz zabezpieczy jej wyniki. Pozwoli to na sprawne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne wykonywanie obowiązków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach