Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Głubczycach

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 852 016 , fax. 774 859 771
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Kochanowskiego 3
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774 852 016, fax. 774 859 771
  REGON: 32083900000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Chleb świeży, bochenki o wadze 0,40 kg krojone (grubość kromki 11-13 mm) pakowane w folię, składający się z ok. 70% mąki pszennej i ok. 30% mąki żytniej - ilość 40000 kg. Zapach: powinien być czysty z właściwym aromatem, niedopuszczalny jest zapach stęchły, spalony i inny obcy. Konsystencja: miękisz powinien być elastyczny, równomiernie porowaty, pory drobne o cienkich ściankach, ściśle związane ze skórką, bez zakalca i grudek mąki. Barwa: skórka powinna być równomiernie zabarwiona, o odcieniu typowym dla danego rodzaju pieczywa. Oznakowanie: metki na każdym bochenku powinny zawierać: nazwę środka spożywczego, składniki występujące w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości, dane identyfikujące wagę netto, warunki przechowywania. Bułka pszenna czerstwa - niedopuszczalny smak oraz zapach świadczący o nieświeżości oraz niedopuszczone zabrudzenie oraz ślady pleśni - ilość 230 kg. Bułka tarta - produkt otrzymany przez rozdrobnienie wysuszonego pieczywa pszennego zwykłego i wyborowego, bez dodatku nasion, nadzień i zdobień. Postać sypka bez grudek. Barwa od szarokremowej do złocistej, może być niejednolita. Zapach swoisty, bez obcych zapachów. Smak typowy dla suszonego pieczywa pszennego, bez obcych posmaków. Obecność szkodników zbożowo mącznych i innych lub ich pozostałości oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych niedopuszczalna. Zawartość zanieczyszczeń w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Masa netto produktu powinna wynosić 500g. Dopuszczalna ujemna wartość błędu masy netto powinna być zgodna z obowiązującym prawem. Trwałość - Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 1 miesiąc od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Opakowanie jednostkowe – torby papierowe wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - ilość 100 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach