Przetargi.pl
ZAKUP MACIERZY DYSKOWEJ DO MODERNIZACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ 10 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW STACJONARNYCH DO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE

Powiat Tczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, Piaskowa 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tczewski
  Piaskowa 2
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  REGON: 191675267
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP MACIERZY DYSKOWEJ DO MODERNIZACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ 10 ZESTAWÓW KOMPUTERÓW STACJONARNYCH DO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa macierzy dyskowej do modernizacji systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w TczewieDostawa komputerów stacjonarnych – 10 zestawów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach