Przetargi.pl
Zakup i dostawę wraz z montażem wyposażenia serwerowni oraz zakup zestawów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego

Starostwo Powiatu Grodziskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 022 7241833, 7240711 , fax. 022 7243049
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatu Grodziskiego
  ul. Kościuszki 30 30
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 022 7241833, 7240711, fax. 022 7243049
  REGON: 01326959700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-grodziski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę wraz z montażem wyposażenia serwerowni oraz zakup zestawów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem dodatkowego wyposażenia serwerowni, dziewięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, jedenastu monitorów LCD, laptopa, pięciu drukarek, oraz dodatkowe urządzenia peryferyjne i akcesoria dla Starostwa Powiatu Grodziskiego. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa: Rozbudowa serwerowni (sprzęt musi być w 100% zgodny z opisem): - HP ProLiant ML150 Generation 5 (G5) 2 GB REG PC2-5300 2 x 1 G Single Rank Kit -HP ProLiant ML350 Generation 5 (G5) HP 1TB 3G SATA 7.2K 3,5 MDL HDD SATA Hot Plug 3,5 Midline (MDL) Drivers - sztuk 2 - HP ProLiant DL380 Generation 6 (G6) HP 300 GB 6G SAS 10K rpm SFF Dual Port SAS - Hot Plug SFF (2,5- inch) Enterprise (ENT) Drivers - sztuk 2 - HP ProLiant ML350 Generation 6 (G6) HP ML350G6 Tower to Rack Conversion Kit - HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit - Taśma HP LTO2 Ultrium 400 GB - sztuk 10 - KVM 8 1 USB PS2 19 OSD - Kabel PS2 KVM długości 3,0 m - sztuk 8 - Kabel USB KVM długości 3,0 m - sztuk 8 - Oprogramowanie: Windows Server Standard 2008 R2 OLP NL Gov wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie Starostwa. Sprzęt do serwerowni należy również zamontować i skonfigurować. W związku z typem użytkowanych serwerów na których mają zostać przeprowadzone prace montażu i implementacji zamawianych w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga aby prace instalacyjne były przeprowadzone przez osobę posiadającą następujące certyfikaty: - Microsoft? Certified IT Professional (MCITP) Certification/Version: Enterprise Administrator on Windows Server? 2008 - Microsoft? Certified Systems Engineer: Security - Microsoft? Certified Technology Specialist (MCTS) Certification Version: Windows Server? 2008 Applications Infrastructure, Configuration. Zamawiający w trakcie postępowania przetargowego wymaga złożenia oświadczenia o posiadanej wiedzy, natomiast w momencie podpisania umowy wymagać będzie przedstawienia wyżej wymienionych certyfikatów. Zamawiający wymaga aby zostało przeprowadzone jednodniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego z zakresu Security and Policy Control in Windows Server? 2008. W celu zapewnienia wysokiej jakości usługi, szkolenie musi zostać zrealizowane przez trenera posiadającego certyfikat Microsoft? Certified Trainer. Zamawiający w trakcie postępowania przetargowego wymaga złożenia oświadczenia o posiadanej wiedzy, natomiast w momencie podpisania umowy wymagać będzie przedstawienia wyżej wymienionych certyfikatów. - jednostka komputerowa wraz z oprogramowaniem - sztuk 9, - laptop - karta graficzna - monitorów LCD - sztuk 13, - przenośny czytnik kodów kreskowych, - drukarka laserowa kolorowa A4 - drukarka sieciowa laserowa z duplexem, czarno-biała A4 - sztuk 3 , - drukarka laserowa kolorowa A3 - pamięć DDR2 - 1GB - sztuk 10 - pamięć DDR3 - 1 GB - 6 sztuk - pakiet biurowy w 100% zgodnego z Microsoft Office Home and Business 2010 PL Attach Key PKC Microcase lub równoważnych - sztuk 10 - Microsoft Windows 7 professional - oprogramowanie do kompresji danych w 100% zgodnego z Winrar - sztuk 10 - oprogramowanie w 100% zgodne z Nero AG Nero BurnExpress - sztuk 2 Parametry w.w sprzętu komputerowego stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z zaproponowanymi cenami realizacji dostaw. W cenie musi być również uwzględniony koszt ewentualnego odbioru uszkodzonego sprzętu w okresie gwarancji i jego ponowne dostarczenie po naprawie do siedziby zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach