Przetargi.pl
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Wyrównanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów ”

Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-505 Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 270 177 , fax. 227 270 522
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Prażmów
  ul. Piotra Czołchańskiego 1
  05-505 Prażmów, woj. mazowieckie
  tel. 227 270 177, fax. 227 270 522
  REGON: 54443890901000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://prazmow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Wyrównanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia: Dostawy 1. Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych rozwijających umiejętności sensoryczne oraz zakup i dostawę profesjonalnych parownic w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi projektu w związku z COVID-19 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ) a) dostawa, wraz z transportem i wniesieniem urządzeń do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Prażmowie ul. Fr. Ryxa 72, 05-505 Prażmów, powiat piaseczyński.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach