Przetargi.pl
Wyposażenie szkół Gminy Michałowice w pomoce dydaktyczne ramach programu Laboratoria Przyszłości

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 60 , fax. 22 350 91 61
 • Data zamieszczenia: 2022-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 60, fax. 22 350 91 61
  REGON: 001189376
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.michalowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie szkół Gminy Michałowice w pomoce dydaktyczne ramach programu Laboratoria Przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego wraz z urządzeniami rejestrującymi audio/wideo dla Szkoły Podstawowej w MichałowicachZakup i dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego wraz z urządzeniami rejestrującymi audio/wideo dla Szkoły Podstawowej w Nowej WsiZakup i dostawa sprzętu AGD dla Szkoły Podstawowej w Nowej WsiZakup i dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Nowej WsiZakup i dostawa narzędzi i sprzętu warsztatowego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach