Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Wojewodzinie

Zespół Szkół w Wojewodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, Wojewodzin
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 272 22 31 , fax. 086 272 22 31
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Wojewodzinie
  Wojewodzin 52
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 086 272 22 31, fax. 086 272 22 31
  REGON: 96402000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zs.wojewodzin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Wojewodzinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół w Wojewodzinie w terminie styczeń - grudzień 2021 r. Zamawiający wymaga aby oferowany olej spełniał wymogi przewidywane dla tego rodzaju paliw, określone przez polskie normy, a w szczególności normy PN-C-96024:2011. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy zakupi od Wybranego Wykonawcy olej opałowy lekki w ilości ok. 60 000 l oleju. Dostawy będą realizowane w partiach wielkości od 4 000 l do 14 000 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach