Przetargi.pl
Dostawa paliw - oleju napędowego w ilości około 37 800 litrów, etyliny bezołowiowej 95 w ilości około 300 litrów oraz dodatku ADBLUE w ilości około 300 litrów - do pojazdów oraz sprzętów będących na stanie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-421 Piątnica, Szkolna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 192 932 , fax. 862 192 932
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
  Szkolna 29
  18-421 Piątnica, woj. podlaskie
  tel. 862 192 932, fax. 862 192 932
  REGON: 36599284600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cus.ug.piatnica.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw - oleju napędowego w ilości około 37 800 litrów, etyliny bezołowiowej 95 w ilości około 300 litrów oraz dodatku ADBLUE w ilości około 300 litrów - do pojazdów oraz sprzętów będących na stanie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy usług obejmujących „Dostawę paliw - oleju napędowego w ilości około 37 800 litrów, etyliny bezołowiowej 95 w ilości około 300 litrów oraz dodatku ADBLUE w ilości około 300 litrów - do pojazdów oraz sprzętów będących na stanie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach