Przetargi.pl
Zakup i dostawa nowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych, żelowych i zasadowych.

Jednostka Wojskowa 4340 ogłasza przetarg

 • Adres: 70231 Szczecin, ul. Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38 , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2017-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4340
  ul. Narutowicza
  70231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych, żelowych i zasadowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31431000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach