Przetargi.pl
Zakup i dostawa materacy przeciwodleżynowych i materacy rehabilitacyjnych wraz z podkładami na materace, sprzętu i wyposażenia domowego oraz sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z podziałem na części.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul.Słoneczna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 428 126 , fax. 598 428 126
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul.Słoneczna
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 428 126, fax. 598 428 126
  REGON: 53107800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mopr.slupsk.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materacy przeciwodleżynowych i materacy rehabilitacyjnych wraz z podkładami na materace, sprzętu i wyposażenia domowego oraz sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I część Zakup i dostawa materacy przeciwodleżynowych i materacy rehabilitacyjnych wraz z podkładami na materace. 39143112-4 − Materace 39512300-7 − Pokrowce na materace 1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Minimalny okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji. II część Zakup i dostawa wyposażenia domowego . 39200000-4 − Wyposażenie domowe 1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji. III część Zakup i dostawa sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego. 32000000-3 − Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Minimalny okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji. IV część Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego 39700000-9 − Sprzęt gospodarstwa domowego 1. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ. 2. Minimalny okres gwarancji na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wynosi 12 miesięcy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na terenie Miasta Słupska z możliwością wskazania kilku lokalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39143112-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną