Przetargi.pl
Zakup i dostawa licencji dostępowych CAL oraz oprogramowania do urządzenia Fortigate na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Adres: 31-358 Kraków, Jasnogórska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 376 91 00 , fax. 12 376 91 20
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  Jasnogórska 11
  31-358 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 376 91 00, fax. 12 376 91 20
  REGON: 120592230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mcp.malopolska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa licencji dostępowych CAL oraz oprogramowania do urządzenia Fortigate na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa licencji dostępowych CAL oraz oprogramowania do urządzenia Fortigate na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości” z podziałem na części: Część I: Licencje dostępowe CAL – 127 szt. o parametrach nie gorszych lub równoważnych: - licencje dożywotnie umożliwiające dostęp 127 użytkownikom do środowiska domenowego opartego o Active Directory Microsoft Windows, - licencje w najnowszej możliwej wersji. Część II: Oprogramowanie do urządzenia Fortigate - 1 szt. o parametrach nie gorszych lub równoważnych: Licencja zapewniającą kompleksową, ciągłą ochronę urządzenia Fortigate 100D przez okres jednego roku od dnia 19 czerwca 2018 r. w wersji obejmującej następujące funkcje: - wsparcie producenta 5 dni w tygodniu/8 godzin dziennie przez cały okres użytkowania licencji, - aktualizacje oprogramowania systemowego i układowego, - aktualizacje ochrony antywirusowej, - aktualizacje systemu firewall (kontrola aplikacji/zapobieganie włamaniom), - aktualizacje filtru stron internetowych, - aktualizacje systemu antyspamowego. UWAGA: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego upoważnioną do korzystania z licencji typu rządowego (GOV).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach