Przetargi.pl
Zakup i dostawa koparko - ładowarki

Gminny Zakład Komunalny we Włodawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Suchawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 725 241 , fax. 825 725 241
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny we Włodawie Sp. z o.o.
  ul. Suchawska 9
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825 725 241, fax. 825 725 241
  REGON: 61653944000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodawa.zakladkomunalny.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa koparko - ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki(rok produkcji 2020).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43261000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach