Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARTUZACH ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, WZGÓRZE WOLNOŚCI 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586811817 , fax. 586813325
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARTUZACH
  WZGÓRZE WOLNOŚCI 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 586811817, fax. 586813325
  REGON: 190392159
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Artykuły ogólnospożywcze, zgodnie z załącznikiem 1a do SWZ.Jaja spożywcze, zgodnie z załącznikiem 1b do SWZ.Mięso i wędliny, zgodnie z załącznikiem 1c do SWZ.Drób i wyroby drobiarskie, zgodnie z załącznikiem 1d do SWZ.Mleko i przetwory mleczne, zgodnie z załącznikiem 1e do SWZ.Pieczywo i wyroby piekarnicze, ciastkarskie, zgodnie z załącznikiem 1f do SWZ.Mrożonki, zgodnie z załącznikiem 1g do SWZ.Ryby i przetwory rybne, zgodnie z załącznikiem 1h do SWZ.Ziemniaki, zgodnie z załącznikiem 1i do SWZ.Warzywa i owoce, zgodnie z załącznikiem 1j do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach