Przetargi.pl
Usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Szkolna 3
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  REGON: 005311070
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mopsczluchow.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostarczenie różnych produktów spożywczychZakup i dostarczenie sprzętu AGD, drobnego sprzętu kuchennego i wyposażenia warsztatowego:Usługa Edukacyjna wraz z zapewnieniem materiałów do zajęć Edukacji ProzdrowotnejUsługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Środowisko 1.Usługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Środowisko 2.Usługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Środowisko 3.Usługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Środowisko 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach