Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie

GMINA WOLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48502279964 , fax. +48913261429
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WOLIN
  ul. Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48502279964, fax. +48913261429
  REGON: 811685510
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - mięso i wędliny wieprzowe i drobiowe. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy mięsa i wędlin wieprzowych i drobiowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. Dostawa mięsa i wędlin odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy wynosi od 1 do 4 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 14.00. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).Część nr 2 - produkty ogólnospożywcze. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów ogólnospożywczych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy wynosi 1-2 razy w tygodniu. Produkty ogólnospożywcze muszą być najwyższej jakości: świeży zapach po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty sypkie po ugotowaniu bez sklejania się, twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni, mętnej konsystencji, opakowania mąki, cukru, kaszy itp. art. sypkich nie mogą być uszkodzone. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).Część nr 3 - świeże owoce, warzywa. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 3 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy świeżych owoców do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. Dostawa owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy wynosi co najmniej 3 razy w tygodniu w godz. od 7:00 do 14:00. Owoce i warzywa powinny być nie zwiędnięte, owoce kulistostożkowate, dopuszcza się nieregularny intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne: korzenie powinny być jędrne, nie popękane, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa: klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniale. Owoce, warzywa liściaste: bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń. Cechy dyskwalifikujące (wady) warzywa i owoce: zanieczyszczenie środkami ochrony roślin, zaparzenie i zapleśnienie, obcy zapach, smak, zamarznęcie, przemarznięcie, obecność szkodników i ich pozostałości, obecność uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, nadgnicie, zgnicie, nadmierne zawilgocenie powierzchni, ślady odkrawania zepsutych części, nadmierne zabrudzenie ziemią. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).Część nr 4 - ryby. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 4 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy ryb świeżych i mrożonych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. Dostawa ryb świeżych i mrożonych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Minimalna częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu. Ryby mrożone odpowiednio całe, zapach i smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, bez glazury SHP, maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 20%, filet około 120 g. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach