Przetargi.pl
Zakup i dostawa 1 sztuki ambulansu drogowego typu C

SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, Ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7603013 w. 24 , fax. 297 603 171
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
  Ul. Kościuszki 49
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7603013 w. 24, fax. 297 603 171
  REGON: 29761000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 1 sztuki ambulansu drogowego typu C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup oraz dostawa jednego fabrycznie nowego (rok produkcji 2021), ambulansu drogowego typu C wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach