Przetargi.pl
Dostawa ambulansu transportowego typu C/B wraz z wyposażeniem medycznym (norma PN EN 1789).

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Poniatowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 64 03 299 , fax. 25 64 03 263
 • Data zamieszczenia: 2021-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
  Poniatowskiego 26
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 64 03 299, fax. 25 64 03 263
  REGON: 14194475000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu transportowego typu C/B wraz z wyposażeniem medycznym (norma PN EN 1789).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ambulansu transportowego typu C/B wraz z wyposażeniem medycznym (norma PN EN 1789) na bazie samochodu VW Crafter.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach