Przetargi.pl
Zakup, dostawa wraz z wniesieniem artykułów mleczarskich i nabiałowych w miejsce wskazane do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz Piramowicza 1 / 2 w Gdańsku.

Bursa Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 013 664 , fax. 583 013 664
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Gdańska
  ul. Podwale Staromiejskie
  80845 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 013 664, fax. 583 013 664
  REGON: 22008685300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bursa.gda.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa wraz z wniesieniem artykułów mleczarskich i nabiałowych w miejsce wskazane do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz Piramowicza 1 / 2 w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa wraz z wniesieniem artykułów mleczarskich i nabiałowych w miejsce wskazane do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz Piramowicza 1 / 2 w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakietu zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV 15.50.00.00 – Produkty mleczarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach