Przetargi.pl
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-240 Lubichowo, ul. Zblewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 885 226 , fax. 585 885 340
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
  ul. Zblewska 8
  83-240 Lubichowo, woj. pomorskie
  tel. 585 885 226, fax. 585 885 340
  REGON: 53720800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot Zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewodu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Lubichowo. Zakup autobusu jest realizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Autobus powinien posiadać min. 24 miejsc siedzących, w tym jedno miejsce dla kierowcy oraz jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim uzyskane po demontażu kilku siedzeń pasażerów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach