Przetargi.pl
Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, usuwania gniazd owadów oraz dezynfekcji po COVID – 19 w budynkach gminnych i Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego oraz w jednostkach organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, usuwania gniazd owadów oraz dezynfekcji po COVID – 19 w budynkach gminnych i Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego oraz w jednostkach organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres świadczenia usługi obejmuje: - wykonywanie dwukrotnej deratyzacji piwnic i korytarzy piwnicznych wszystkich zasobów oraz innych obiektów wskazanych przez Zamawiającego w miesiącu czerwcu i wrześniu w sposób zapewniający skuteczność w zwalczaniu gryzoni, - wykonywanie dodatkowej deratyzacji w każdym czasie i w każdym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - przy każdorazowym przeprowadzaniu deratyzacji należy wywozić padłe gryzonie w miejsca do tego przeznaczone i zgodne z obowiązującymi przepisami, - wykonywanie skutecznej dezynsekcji całego wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, - wykonywanie skutecznej dezynfekcji lokalu po chorym, w tym po COVID – 19, zmarłym lub zbieraczu odpadów oraz innych pomieszczeń na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, - usuwanie gniazd owadów (np. osy, szerszenie i inne owady nie objęte ochroną, występujące na terenie kraju) na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, - wykonanie skutecznej dezynfekcji po COVID – 19 za pomocą zamgławiacza termicznego ULV na zimno przy użyciu środka o właściwościach wirusobójczych i bakteriobójczych w budynkach i pomieszczeniach stanowiących jednostki administracyjne Gdańskich Nieruchomości, - wykonywanie skutecznej, dwukrotnie w ciągu miesiąca dezynfekcji części wspólnych i wind w budynkach Skarbu Państwa za pomocą zamgławiacza termicznego ULV na zimno przy użyciu środka o właściwościach wirusobójczych, bakteriobójczych i grzybobójczych mająca na celu minimalizowanie zagrożeń rozszerzania się choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90921000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną