Przetargi.pl
Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 15351 Białystok, ul. Wiejska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 167200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38634000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną