Przetargi.pl
Usługa przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15950 Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7488510, 7488531 , fax. 085 7488593, 7488502
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26
  15950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7488510, 7488531, fax. 085 7488593, 7488502
  REGON: 5065772900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego, znajdującego się na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, zwanego w dalszej części SIWZ: Usługą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty. 3. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach