Przetargi.pl
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5629582, 5629462, 5629595 , fax. 875 629 594
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  ul. Szpitalna 60
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, fax. 875 629 594
  REGON: 79031936200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości i asortymencie określonym w formularzu asortymentowo - cenowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach