Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce

Gmina Sokółka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 85 7110900 , fax. +48 85 7110911
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48 85 7110900, fax. +48 85 7110911
  REGON: 050659125
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Budowy drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Sokółce. W ramach inwestycji przewiduje się budowę gminnej ulicy Zdrojowej w Sokółce w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego. Zakres opracowania obejmuje: usunięcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej, ułożenie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, podłączenie wpustów z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przebudowę przyłącza elektroenergetycznego, regulację zasuw wodociągowych, studni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie trawników, ustawienie oznakowania pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach