Przetargi.pl
Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Gmina Sokółka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 85 7110900 , fax. +48 85 7110911
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48 85 7110900, fax. +48 85 7110911
  REGON: 050659125
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach inwestycji przewiduje się: zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, montaż urządzeń zgodnie ze schematem rozmieszczenia, ustawienie obrzeży chodnikowych i wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz z kostki betonowej, ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej, uporządkowanie terenu wokół i wykonanie trawników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach