Przetargi.pl
ZAKUP 14 SZTUK ZASILACZY AWARYJNYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 7979317 , fax. (071) 7979318
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
  ul. Joannitów 6
  50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 7979317, fax. (071) 7979318
  REGON: 1544738200022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP 14 SZTUK ZASILACZY AWARYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1.1 Zakup 14 sztuk zasilaczy awaryjnych oraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1.1.1 TYP I : Zasilacze awaryjne o mocy 5000VA - wersja rack - 7szt. 1.1.2 TYP II : Zasilacze awaryjne o mocy 2200VA Pozycja A - wersja uniwersalna lub rack - 1 szt. Pozycja B - wersja uniwersalna lub wolnostojąca - 6 szt. 1.2 Gwarantowany czas naprawy maksymalnie 24 godziny robocze. 1.3 Utylizacja starych zasilaczy awaryjnych wymienianych na nowe, objęte przedmiotowym zamówieniem. 2. Wymagane certyfikaty i standardy dotyczące przedmiotu zamówienia: Energy Star, CE lub równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31154000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach