Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poniatowa

Gmina Poniatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204162 w. 15 , fax. 818 203 573
 • Data zamieszczenia: 2021-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniatowa
  Młodzieżowa 2
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204162 w. 15, fax. 818 203 573
  REGON: 43102014400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poniatowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne przyjmowanie na linię segregacji i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poniatowa, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów zebranych w sposób selektywny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach