Przetargi.pl
Zadanie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski"

Gmina Baranów Sandomierski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-450 Baranów Sandomierski, gen. L. Okulickiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 811 85 81 83 85 wew. 123, 108 , fax. 015 8118582
 • Data zamieszczenia: 2021-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów Sandomierski
  gen. L. Okulickiego 1
  39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie
  tel. 015 811 85 81 83 85 wew. 123, 108, fax. 015 8118582
  REGON: 00052828000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach