Przetargi.pl
Wynajem sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie 8 powiatów województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  REGON: 003689090
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie 8 powiatów województwa świętokrzyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu włoszczowskiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu buskiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu kieleckiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu ostrowieckiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu opatowskiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu pińczowskiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu staszowskiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz serwisu kawowego uczestnikom i kadrze dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń na terenie powiatu jędrzejowskiego województwa świętokrzyskiego w podziale na gminy na potrzeby realizacji operacji pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego w ramach PROW 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach