Przetargi.pl
Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
  Sudół
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290020035
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Pakiet IKonserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Pakiet IIKonserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Pakiet III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach