Przetargi.pl
Wynajęcie pojazdu ciężarowego śmieciarki dwuosiowej do odbioru odpadów komunalnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97 , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2021-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajęcie pojazdu ciężarowego śmieciarki dwuosiowej do odbioru odpadów komunalnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wynajęcie pojazdu ciężarowego śmieciarki dwuosiowej do odbioru odpadów komunalnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wynajęcia pojazdu ciężarowego śmieciarki dwuosiowej do odbioru odpadów komunalnych, o następujących parametrach: 2) rok produkcji nie starszy niż 2008; 3) dopuszczalna masa całkowita – max. 12 ton; 4) kabina 2 osobowa (np. 1+1), niskopodwoziowa, wysoka; 5) skrzynia biegów automatyczna lub manualna; 6) tylne zawieszenie resorowe lub pneumatyczne; 7) napęd na przednią, lub tylną oś 4 x 2; 8) pojemność skrzyni ładunkowej do 8,5 m³; 9) zgniot liniowy, umożliwiający kompresje ok. 1:5; 10) wyrzutnik do obsługi pojemników od 110 do 1100 litrów; 11) sztywna konstrukcja stalowa, skrzynia ładunkowa sprawna i szczelna; 12) wraz z dwoma (2) kompletami opon – letnie i zimowe w stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie pojazdu . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach