Przetargi.pl
Wymiana oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Pile

Urząd Statystyczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 27 98 200 , fax. 61 27 98 100
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 27 98 200, fax. 61 27 98 100
  REGON: 33167100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.stat.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Pile Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach